INTERNET MAGAZINE FOR MEN

Generisk Viagra – det mest populära läkemedlet för en bättre erektion

Generic Viagra is a drug for men

Generisk Viagra är ett läkemedel för män som gör det möjligt att effektivt återställa erektilfunktionen och styrkan. Generiken är gjord i exakt överensstämmelse med originalmedicinen, den enda skillnaden mellan dem är den lägre kostnaden för det generiska läkemedlet. Män kan få Viagra Generic för användning om det behövs, i episodiska fall, och också använda generika på rekommendation av en läkare i en omfattande botande kurs för att eliminera erektil dysfunktion av olika etiologier och komplexitet för att helt eliminera den resulterande patologin.

Viagra för män: Bästa erektionsstimulant!

Generisk Viagra är ett läkemedel för penisstimulering.Aktiv ingrediens i den generiska kompositionen är sildenafil, som används i samma originaldos. Hjälpkomponenterna gör att läkemedlet kan verka tydligare och försiktigt och minimerar också den potentiella risken för biverkningar. Skapandet av ett läkemedel för att förbättra den manliga styrkan Viagra anses vara den tredje största prestationen för forskare på 1900-talet efter penicillin och röntgenstrålning.

Viagra är världens första godkända orala farmaceutiska tablettprodukt, som erkänns effektiv för de flesta män som lider av erektil dysfunktion. Forskare, som kunde ge glädje åt tusentals män, tilldelades Nobelpriset 1998. Sedan 1993 har långa och komplexa studier genomförts, vars syfte var att bekräfta de ovanliga egenskaperna hos Viagra. Som ett resultat bevisades det inte bara hög effektivitet utan också säkerheten hos tabletter i kampen mot manlig erektil dysfunktion. Som ett resultat godkände USA: s läkemedelsdepartement frisättning av läkemedlet Viagra.

Kemiskt är ”Viagra” ett ämne av sildenafil, en hämmare av fosfodiesteras Viagra. Detta innebär att vi har ett enzym fosfodiesteras i kroppen som påverkar blodflödet i de cavernösa kropparna i penis och i kärlen. Om detta enzym blockeras, låt det inte verka, då ökar just detta blodflödet.

Hur fungerar Viagra?

Så fungerar sildenafil: det slappnar av släta muskler, kärl och stärker blodflödet till penis. Och detta hjälper redan till att hålla det i upprätt tillstånd. Viagra läker inte huvudorsaken till erektil dysfunktion, det eliminerar helt enkelt konsekvenserna av ditt hälsoproblem, vilket kan vara ett resultat av någon annan sjukdom.

Läkemedlet återställer en normal reaktion på sexuell upphetsning. Den mycket fysiologiska mekanismen som ger erektion är omöjlig utan att kväveoxid frigörs i den kavernösa kroppen med sexuell irritation. Kväveoxid aktiverar ett speciellt enzym som kallas guanylatcyklas, vilket ökar nivån av cykliskt guanosinmonofosfat, slappnar av musklerna i den kavernösa kroppen och ökar blodflödet till könsorganet. Sildenafil, den aktiva substansen i Viagra, är en selektiv hämmare av fosfodiesteras typ 5, vilket säkerställer upplösning av cykliskt guanosinmonofosfat i den kavernösa kroppen.

Till den faktiska sexuella lusten har handlingen ingen relation. Viagra och andra hämmare av fosfodiesteras typ 5 hjälper endast i den tekniska delen. Men utan önskan hjälper Sildenafil inte dig att uppnå det önskade resultatet!

Hur använder man generisk Viagra?

Hur man använder generisk viagra?Viagra finns i flera doser (50 mg och 100 mg). Om du inte får det förväntade resultatet efter att du tagit dosen, kontakta en läkare. Du bestämmer tillsammans med din läkare den dos som ger dig bäst effekt.

Följ rekommendationerna nedan när du använder läkemedlet för erektil dysfunktion:

• Ta inte en dos Viagra mer än vad din läkare har ordinerat.

• Om du anser att du behöver öka dosen Viagra, gör detta gradvis.

• Viagra ska inte tas mer än en gång om dagen (ett piller under 24 timmar!).

• En läkare kan ordinera en mindre dos Viagra i följande fall: Om du är äldre än 65 år eller har en allvarlig njure- eller leversjukdom, kommer läkaren att rekommendera att du börjar med den lägsta dosen (25 mg) Viagra.

• Om du tar proteashämmare som används för att behandla HIV-infektion, kan din läkare rekommendera en dos på 25 mg och kan begränsa intaget av Viagra till dig med en maximal engångsdos på 25 mg i 48 timmar.

• Om du har problem med prostatakörteln eller högt blodtryck, och du tar alfa-blockerare i detta avseende, kan läkaren rekommendera att du börjar med en lägre dos Viagra.

Ta en tablett Viagra med den lämpligaste dosen ungefär en timme innan du planerar att ha sex. Efter cirka 30 minuter efter att du har tagit p-piller hjälper Viagra dig att få erektion om du är sexuellt upphetsad. Detta är ett måste, annars fungerar inte p-piller som du förväntar dig. Du kommer inte få erektion om du bara tar ett piller oralt. Om du tar Viagra efter att ha haft måltider som innehåller mycket fett kan läkemedlet börja fungera lite senare. Ta hänsyn till detta innan du använder läkemedlet.

Generiska Viagra-biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Viagra Generic orsaka vissa biverkningar. Vanligtvis är dessa effekter milda eller måttliga och varar inte mer än några timmar. Några av dessa biverkningar förekommer troligen om en man inte följer de föreskrivna doseringsrekommendationerna och tar läkemedlet i högre doser.

De vanligaste biverkningarna av Viagra listas nedan:

• huvudvärk;

• rodnad i ansiktet;

• matsmältningsbesvär.

Generisk Viagra: biverkningar.Mindre vanliga är följande biverkningar: kränkning av färgvisionen (såsom oförmågan att skilja mellan blå och gröna föremål eller synen på alla objekt med en blå nyans); ögonkänsligheten för ljus suddig syn; kardiopalmus; Täppt i näsan; magbesvär.

När du använder Viagra i doser som överstiger de som du rekommenderas, liknade oönskade fenomen de som nämnts ovan, men var vanligtvis vanligare. Det rapporterades också om utvecklingen av sådana biverkningar som: överkänslighetsreaktioner (inklusive hudutslag), kramper, lägre blodtryck, svimning, näsblod, kräkningar.

Mycket sällan rapporterade män som tog fosfodiesteras typ 5-hämmare (en grupp läkemedel för behandling av erektil dysfunktion för oral administrering, inklusive Viagra) en plötslig minskning eller synförlust i ett eller båda ögonen. Det är omöjligt att avgöra om dessa fall var direkt relaterade till att ta dessa mediciner, eller till påverkan av andra faktorer, såsom högt blodtryck eller diabetes, eller en kombination av alla faktorer. Om du upplever en plötslig minskning eller synförlust, sluta ta fosfodiesteras typ 5-hämmare, inklusive Genric Viagra, och kontakta genast läkare. Läkemedlet är kontraindicerat hos personer med överkänslighet mot läkemedlets komponenter och med anatomiska deformationer av penis (Peyronies sjukdom, kavernös fibros, vinkling).

Viagra och alkohol

Om vi ​​betraktar dessa två element ur kemisk synvinkel visar det sig att de inte interagerar med varandra. Även om det möts i magen finns det en annan situation. Alkohol hjälper till att bromsa upptagningen av Viagra, vilket innebär att läkemedlet saktar ner dess effekt. På grund av alkohol lider nervsystemet hos en man mest. Därför minskar känsligheten med sitt överskott, personen är dåligt orienterad, uppfattningen av miljön blir vag.

Det manliga könssystemet är också mottagligt för alkohol. Ibland känner en person en brus av styrka, energi, upphetsning, han är redo för en sexuell handling med en lång, full erektion. Och oftare, tvärtom, när man tar stora doser alkohol, minskar sexuell lust, musklerna slappnar av, personen saknar syre, det är svårt att andas, och om någon erektion kan det inte vara någon fråga.

Alkohol har förmågan att ackumuleras i testiklar, spermier och prostata hos en man, vilket orsakar toxiska effekter på könscellerna. Läkemedlet Viagra är utformat för att behandla nykterare patienter som lider av sexuella störningar. Effekten av läkemedlet kan komma senare. I sådana fall lider levern mest, och om du inte är uppmärksam på det kan du orsaka enorma skador på kroppen.

Vilka läkemedel eller kosttillskott interagerar med Sildenafil?

Vissa läkemedel kan förändra effekten av Sildenafil. Berätta för din läkare om läkemedel som du tar om du ska använda Viagra för erektil dysfunktion. Börja inte eller sluta ta några mediciner utan att rådfråga din läkare eller apotekspersonal. Detta gäller både receptbelagda och receptfria läkemedel och läkemedel.

Det finns vissa saker att tänka på:

• Kom ihåg att Viagra aldrig ska tas tillsammans med läkemedel som innehåller nitrater.

• Om du tar ett läkemedel från gruppen alfa-blockerare för behandling av högt blodtryck (högt blodtryck) eller problem med prostatakörteln, kan ditt blodtryck sjunka dramatiskt. Du kan känna dig svag eller yr.

• Om du tar proteashämmare kan du behöva välja en dos.

• Viagra ska inte användas i kombination med andra läkemedel som orsakar erektion. Dessa är tabletter; injektioner läkemedel som injiceras i penis; implantat eller vakuumpumpar.

Intaget av erytromycin, cimetidin och ketokonazol kännetecknas av en minskning av clearance och efterföljande ökning av innehållet av sildenafil i patientens blodplasma. Viagra tillsammans med natriumnitroprussid ökar dess trombocyt-effekt.