INTERNET MAGAZINE FOR MEN

Viagra för kvinnor: kvinnligt Sildenafil

Female Viagra: what is it?

Innan forskarna uppfann läkemedlet för kvinnors Viagra, tänkte de länge och tänkte ofta på det faktum att den vanliga Viagra verkligen fungerar bra för män och kommer det också att ha en bra inverkan på kvinnor? Det är välkänt att sexuella organ hos vuxna män och kvinnor i många avseenden liknar varandra och till och med härrör från en enda grodd.

Detta fick läkare att tänka att Viagra också skulle vara effektivt för kvinnor. Ytterligare forskning bekräftade detta antagande. Efter att ha tagit Viagra svällde klitoris och labia minora hos kvinnorna och Bartholin-körtlarna började intensifiera smörjmedelsproduktionen för sex, vilket ofta inte räcker för att utföra ett normalt samlag. Kort därefter, baserat på dessa uppgifter och den vanliga Viagra-formeln med tillsats av nya ingredienser, utvecklades kvinnans Viagra, vilket gjorde det möjligt att förbättra sexpar hos många par.

Fungerar Viagra för kvinnor?

Fungerar Viagra för kvinnor?Så, botemedel mot manlig impotens fungerar men fungerar Viagra för kvinnor? Innan vi bedömer, låt oss komma ihåg hur den manliga penis är ordnad. Inuti penis finns det vänstra och högra kavernösa kroppar. När de är glada får de blod, vilket leder till en erektion. Sildenafil tabletter ökar blodflödet till dessa kavernösa kroppar, vilket positivt påverkar spänningen i det manliga organet.

Verkan av Viagra på kvinnor är annorlunda. Flödet av blod till könsorganen sker, men det orsakar inte betydande konsekvenser. Läkemedlets verkningsmekanism riktar sig enbart till mäns fysiologi. Företagstillverkaren sa ursprungligen att läkemedlet är för män. Om en kvinna tar Viagra har hon bara en liten ökning av blodtrycket. Det finns dock en viss kategori kvinnor som kan få en positiv effekt av att ta manlig Viagra.

Följande kategorier av kvinnor kommer att dra nytta av användningen av Viagra:

• Kvinnor som har nått klimakteriet.

• Patienter med diabetes mellitus;

• Kvinnor som är kontraindicerad hormonbehandling;

• Kvinnor med uppskjuten operation för att ta bort livmodern.

Det vanliga problemet med kategorierna av kvinnor som nämns ovan är torrheten i slidan. När du använder Viagra orsakar det ökade blodflödet till organen i det lilla bäckenet utsöndringen av en smörjande utsöndring. Detta tar bort obehagliga känslor under samlag, intensifierar spänningen och hjälper till att nå klimax.

Efter intag absorberas sildenafil snabbt. Absolut biotillgänglighet är i genomsnitt 40% (25-63%). In vitro sildenafil i en koncentration av cirka 1,7 ng / ml (3,5 nM) undertrycker humant fosfodiesteras 5 med 50%. Efter en enstaka dos på 100 mg beredning inuti är den genomsnittliga Cmax för fri sildenafil 18 ng / ml (38 nM) och uppnås med fastande i genomsnitt under 60 minuter (30-120 minuter).

När det tas i kombination med fet mat minskar absorptionshastigheten; Tmax ökar med 60 minuter och Cmax minskar med i genomsnitt 29%. Graden av absorption ändras dock inte signifikant (arean under kurvan minskar med 11%).

Bindningen av sildenafil och dess huvudsakliga cirkulerande N-desmetylmetabolit till plasmaproteiner är cirka 96% och beror inte på den totala koncentrationen av sildenafil. Mindre än 0,0002% av dosen (i genomsnitt 188 ng) hittades i spermierna 90 minuter efter intag av läkemedlet.

Sildenafil metaboliseras huvudsakligen i levern under inverkan av CYP3A4-isoenzymer (huvudväg) och CYP2C9 (mindre väg). Den huvudsakliga cirkulerande aktiva metaboliten, som bildas som ett resultat av N-demetylering av sildenafil, genomgår ytterligare metabolism. Genom selektiviteten av verkan på fosfodiesteras är metaboliten jämförbar med sildenafil och dess aktivitet i förhållande till

Fosfodiesteras 5 in vitro är cirka 50% av aktiviteten av sildenafil. Koncentrationen av metaboliten i blodplasman är cirka 40% av den för sildenafil. N-demetylmetabolit genomgår ytterligare metabolism; dess T1 / 2 är cirka 4 timmar. Det totala clearance av sildenafil från kroppen är 41 l / h och den sista T1 / 2 – 3-5 timmar. Efter intag utsöndras sildenafil som metaboliter, huvudsakligen med avföring (cirka 80% av dosen) och i mindre utsträckning – med urin (cirka 13% av dosen).

Vilka effekter har Viagra på kvinnor?

Viagra: effekter för kvinnor.Vanligtvis uppmärksammar kvinnor sådana läkemedel som Viagra, inte på grund av förekomsten av specifika problem i könsorganet. Mycket oftare drivs de av nyfikenhet, önskan om nya, starkare förnimmelser. Är det bra? Låt oss se mer detaljerat vad som kommer att hända om en kvinna tar Viagra. Kommer det att bli mer spänning, flera orgasmer, ofattbara känslor?

• Ökar blodcirkulationen i organen i det lilla bäckenet;

• Testosteronnivån i blodet stiger;

• Känsligheten hos nervändarna förvärras;

• Ökar sensationernas ljusstyrka och varaktighet;

• Smärta under menstruationsperioden saknas.

Enligt instruktionerna kan Viagra inte tas av alla kvinnor. Den märkbara effekten av kvinnors Viagra kommer att ha på dem som har problem i sexlivet: låg upphetsning, svag lutning, brist på orgasmer. Läkemedlets främsta plus är att det inte orsakar artificiella förändringar i kroppen. Du får bara naturliga effekter. Vad händer om en kvinna tar den stora dosen Viagra? Överdosering kan leda till illamående, ansiktsrödhet, blödning i ögongloben, huvudvärk, nästäppa. Parallellt med en rosa tablett är det förbjudet att ta medel som inkluderar nitriter, erytromycin, ketokonazol, cimetidin, nitroglycerin.

Nu är studier av hur Viagra fungerar på kvinnor engagerade i Boston-kliniken för de som lider av sexuella dysfunktioner. Efter att ha tagit läkemedlet noterade patienten en ökning av tonen i vagina muskler och ökad intensitet av orgasmer. Vanligtvis tolereras Viagra för kvinnor. Enligt experter uppstår biverkningar hos 0,2% av kvinnorna. Ändå är det omöjligt att ta läkemedlet okontrollerat, oavsett hälsotillstånd, tendensen till allergier och kärlsjukdomar.

Kan Viagra användas för att behandla menstruationsvärk?

Viagra för att behandla menstruationsvärk.Nya vetenskapliga studier genomförda vid American National Institute of Health har visat att substansen i sildenafil, som ingår i den kvinnliga Viagra, har en bra smärtstillande effekt hos kvinnor med svår menstruationsvärk. Studien involverade 62 unga kvinnor i åldern 18 till 25 år som hade mycket svår smärta under menstruationsperioden. De kvinnor som använde vaginala suppositorier innehållande 100 mg sildenafil och inom fyra timmar bedömde sina smärtsamma känslor i en speciell smärtstorlek.

Resultaten av studien visade att de kvinnor som använde kvinnlig Viagra kände signifikant lindring och minskade smärta jämfört med kontrollgruppen som fick napp eller placebo. Hos de kvinnor som fick sildenafil i form av suppositorier, till skillnad från tabletter, fanns det inga typiska biverkningar som tidvatten, hela kroppen eller delar, hjärtklappning, huvudvärk, illamående och svår yrsel.

Hos kvinnor ökar läkemedlet blodflödet och blodtillförseln i könsorganen, och på grund av detta finns det specifika känslor under samlag och möjligen en tidigare orgasm. Minskning av menstruationsvärk är också associerad med den ökade blodtillförseln till livmodern. Enligt de erhållna uppgifterna lindrar sildenafil, till skillnad från placebo, med vaginal administrering menstruationsvärk signifikant utan några signifikanta biverkningar. Detta ökar blödningen, men det ökar också i placebogruppen.

Idag finns det inga helt säkra och effektiva medel för att bekämpa svår menstruationsvärk. Sildenafilcitrat, känt under varumärket Viagra, är det enda som leder till en utvidgning av blodkärlen, vilket innebär att det kan undertrycka menstruationskramper och därmed minska smärta. En studie visade att intag av sildenafil i oral form också minskar smärtan i bäckenregionen, men åtföljs av frekventa biverkningar, särskilt huvudvärk.

Viagra för kvinnor: vad är det?

Kvinnlig Viagra: vad är det?Kvinnlig Viagra är ett underbart läkemedel för att lösa sexuella problem hos kvinnor. Listan över inaktiva komponenter inkluderar mikrokristallin cellulosa, kalciumhydrofosfat (vattenfritt), natriumkroskarmellos, magnesiumstearat. hypromellos, titandioxid (E171), laktos, triacetin, indigokarmin aluminiumlack (E132). Huvudindikationen för användning av Viagra är frigiditet. Regelbunden användning av läkemedlet kan öka känsligheten, återställa sexuell aktivitet, nå ljusa orgasmer.

Läkemedlet kan användas av patienter i olika åldrar under postpartumperioden eller med klimakteriet. Viagra för kvinnor är indicerat för kronisk torrhet i slidan. Det kan också användas för komplex infertilitetsbehandling, eftersom komponenterna i den bidrar till återställandet av den hormonella bakgrunden.

Grunden för förskrivning av läkemedlet är således:

  1. ömhet i slidan under samlag, orsakad av otillräcklig excitation och torrhet.
  2. minskad libido under postmenopausal och klimakteriet;
  3. en minskning av sensoriska förnimmelser efter kirurgiska ingrepp för att ta bort livmodern eller äggstockarna.

Rätt intag av produkten hjälper dig att njuta av ett fullständigt samlag, öka intresset för sex, återställa glädjen i intima relationer. Kvinnlig Viagra är endast avsedd för kvinnor. Ett läkemedel baserat på sildenafilcitrat utvecklades baserat på samma formel som standard Viagra har, men vissa ändringar gjordes.

Doseringen av den aktiva substansen i tabletter är 5 mg eller 100 mg. Det rekommenderas att tas om en kvinna har en minskad libido och vill öka könsorganens känslighet. Efter att ha tagit drogen känner sig en kvinna energisk och blir sexuellt aktiv. De flesta som har de långvariga relationerna, noterar att passionens hetta över tid avtar och att vissa kvinnor helt tappar intresset för sex. Vissa sexuella psykologer tror att sådana förändringar i attraktion är helt normala, särskilt när en kvinna blir äldre. Andra tror att frånvaron av sexuell lust är ett medicinskt tillstånd som är ett resultat av brott mot den kemiska balansen i hjärnan.

Forskare har lyckats hitta ett läkemedel som kan behandla detta tillstånd. US Food and Drug Administration godkände Viagra för kvinnor för medicinskt bruk.

Fungerar Viagra för kvinnor?

De exakta orsakerna till att kvinnors sexuella lust försvinner och mekanismen för dess utseende är fortfarande inte helt förståeliga för forskarna, även om det är känt att hjärnans förstärkningscentrum är involverat i denna process. Enligt en teori beror störningar med nedsatt sexuell lust på grund av oförmågan att inaktivera hjärnans frontlober som är ansvariga för att utföra vardagliga uppgifter.

Fungerar kvinnlig Viagra?Som ett resultat upphör förstärkningscentret som ansvarar för motivation och nöje att fungera normalt. Så snart det blev klart att Viagra klarar sig framgångsrikt med kränkningar av den manliga sexuella funktionen (samtidigt som de ger goda vinster för tillverkaren) började farmakologiska företag aktivt försöka utveckla sin kvinnliga motsvarighet, som skulle fungera effektivt på kvinnor. Sildenafil är en aktiv hämmare av typ 5. Effekten av de förhöjda nivåerna av kväveoxid och nuvarande god tillverkningspraxis vid släta muskler i arteriell blodtillförsel förbättrar den kvinnliga klitoris och blygdläpparna (fungerar som en analog av de cavernösa kropparna i penis i män).

Att ta Viagra ökar den funktionella aktiviteten hos slemkörtlarna som är ansvariga för bildandet av smörjmedel, avlägsnande av ömhet och torrhet i slidan. Efter att ha tagit läkemedlet varar effekten upp till fem timmar. Under påverkan av Viagra strömmar blod till bäckenorganen och orsakar agitation, ökad känslighet hos erogena zoner och yttre könsorgan.

Viagra för kvinnor har en kraftfull, ofarlig och mild effekt. Läkemedlet har ett minimalt antal biverkningar och kontraindikationer, orsakar inte missbruk, förhindrar utvecklingen av många sjukdomar och återställer sexuell hälsa.

Grunden för Viagra består av naturliga ämnen som ökar sexuell aktivitet och har en positiv effekt på kroppen:

• stärka immuniteten;

• förbättring av cirkulations- och nervsystemens funktion;

• aktivering av den metaboliska processen.

• Efter användning av sildenafil upplever patienter snabbare andning, snabb puls, sexuell lust, bröstförstoring, ökade nivåer av östrogen och vaginal utsöndring.

Viagra förbättrar blodcirkulationen och har en stark effekt på nervsystemet:

• hjälper till i kampen mot depression och trötthet;

• låter dig fokusera på intimitet;

• lugnar.

Enligt medicinska tester är Viagra Female ett effektivt botemedel som kan ge kvinnor i alla åldrar att njuta av sexliv igen.

Var kan jag köpa Viagra för kvinnor online?

Du kan köpa kvinnlig Viagra på ett onlineapotek utan recept. Du kommer att få flera fördelar samtidigt. Först och främst kommer priset att vara billigare än i något lokalt apotek. Dessutom får du den högkvalitativa tjänsten med kundsupport som arbetar dygnet runt. Du kommer att kunna göra en beställning online utan att behöva gå ut någonstans. Att köpa Viagra online ger dig den stora möjligheten att skydda din konfidentialitet och få drogen från ditt hem.

Få Viagra för kvinnor till bästa pris online när du har jämfört läkemedelskostnaden, som kan variera från apotek till apotek. Det finns många apotek som erbjuder Viagra för kvinnor. Hur väljer jag den bästa med de mest rimliga priserna? Du bör se till att apoteket har ett gott rykte och arbetar på marknaden under lång tid. Du bör föredra apoteket, som anses vara ansett och är legitimt. Kontrollera vad kunder skriver om apoteket innan du fattar ett beslut att köpa Viagra för kvinnor online.